Shabby - Garderobe
altes Eichenholz
130 x 47 x 6 cm